Layla Şirin Ajans Sözleşmesi

 

OYUNCU AJANS KAYIT SÖZLEŞMESİ

 

 

 

Madde 1 Sözleşmenin Tarafları :

 

1.1.  LAYLA ŞİRİN KORG.REKL.ORG.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (Kısaca CAST AJANSI olarak anılacaktır)

        Barbaros Mah.Başkan Sok. No:3/4 Altunizade / Üsküdar / İstanbul

 

1.2. ………………………………………………………………… …………………………………(Kısaca OYUNCU olarak anılacaktır)

 

TC.NO:………………………………………………………………………………………………………………………

 Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Madde 2 Sözleşmenin Konusu :
Sözleşmenin konusunu; dizi, sinema filmi, reklam filmi, katalog çekimleri, sosyal medya vb. projelerde yer almak isteyen OYUNCU ile CAST AJANSI’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

Madde 3 Hükümler :

3.1. CAST AJANSI’nın görevi, OYUNCU’nun fotoğraf ve videosunu çekip yapım şirketlerine ve firmalara sunum yapmak ve OYUNCU’nun projeye seçilmesi durumunda sözleşme akdedilmesine aracılık etmektir. OYUNCU, CAST AJANSI’na kendisini en geniş şekilde temsil etme yetkisi verdiğini kabul ve beyan eder.  

3.2. OYUNCU’nun herhangi bir projeye seçimini CAST AJANSI değil, yapım şirketleri veya firmalar yapmakta ve karar vermektedirler. OYUNCU; sunumunun yapıldığı, görüşmeye gittiği, vb. herhangi bir projeye seçilmediği takdirde CAST AJANSI hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.3. OYUNCU’nun, kendisine gelecek olan iş tekliflerinde istenilen video, oyun, vb. çekmesi ya da talep halinde görüşmeye gitmesi gerekmektedir. OYUNCU, bu tür durumlarda CAST AJANSI’nı arayarak görüşmeye gidip gitmeyeceği konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

3.4. OYUNCU, kendisine herhangi bir iş teklif edildiğinde bunu kabul edip etmemekte özgür olup, nihai karar kendisi tarafından verilecektir. OYUNCU, işi kabul ettiğinde mutlaka yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi durumda; iş sahibinin ve/veya CAST AJANSI’nın doğabilecek her türlü zararı OYUNCU tarafından karşılanacaktır.

3.5. Bu Sözleşme OYUNCU’nun CAST AJANSI’nın sözleşmeli oyuncusu olduğunu ispatlamaktadır. OYUNCU, sadece CAST AJANSI aracılığı ile sağlanan işlerde görev alacağını, CAST AJANSI’nın yazılı izni olmadan; firmalarla, yapımcılarla veya başka cast ajansları ile görüşmeyeceğini, sözleşme yapmayacağını ve projelerde görev almayacağını, aksi durumda işbu sözleşmenin CAST AJANSI tarafından haklı nedenle feshedileceğini ve CAST AJANSI’nın maddi ve manevi zararları ile kar kaybını ilk talebinde ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

3.6. OYUNCU, işbu Sözleşme ile birlikte; görev aldığı projelerden doğabilecek telif bedellerini CAST AJANSI’na devrettiğini ve telif bedeli ile ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. OYUNCU, sosyal medya hesaplarındaki profiline, CAST AJANSI’nın sözleşmeli oyuncusu olduğu bilgisini ekleyeceğini ve yer aldığı projelerle ilgili olarak paylaşım yaptığında CAST AJANSI’nı mutlaka etiketlemek zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

OYUNCU/VELİLERİ                                                 CAST AJANSI                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. OYUNCU ve/veya OYUNCU VELİLERİ; her türlü yazılı ve görsel basında, internet sitelerinde, sosyal paylaşım sitelerinde ve diğer her türlü mecrada, CAST AJANSI’nı eleştiren, küçük düşüren ya da gizli bilgilerini açıklayan açıklama, video, haber ve paylaşımlarda bulunmayacağını, aksi durumda işbu sözleşmenin CAST AJANSI tarafından haklı nedenle feshedileceğini ve CAST AJANSI’nın maddi ve manevi zararları ile kar kaybını ilk talebinde ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

3.9. SANATÇI/SANATÇI VELİLERİ, CAST AJANSI’nın SANATÇI’nın eğitimi, gelişimi ve sektörde yer edinmesi için büyük emek ve para harcadığını bildiğini, CAST AJANSI’nın işbu Sözleşmeye ve süresine güvenerek SANATÇI’ya yatırım yaptığını, bu nedenle işbu Sözleşmeyi haklı bir neden olmadan feshettiği ve/veya SANATÇI reşit olduktan sonra yeni sözleşme imzalatmadığı takdirde, CAST AJANSI’nın tüm maddi zararları ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 4 Sözleşme Süresi ve Feshi :

4.1. Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan birisi sürenin bitiminden en az 60 (altmış) gün önce işbu sözleşmenin feshine ilişkin noterden yazılı ihbarda bulunmadığı takdirde, sözleşme kendiliğinden 1 yıl daha uzamış sayılır. Devam eden dönemlerde de aynı usul uygulanacaktır. Sözleşmenin süresi içinde SANATÇI’nın bir projede yer alması durumunda, işbu Sözleşme’nin süresi 5 (beş) yıla uzayacak ve Sözleşme 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacaktır. Böyle bir durumda 5 (beş) yıllık süre dolana kadar SANATÇI/SANATÇI VELİLERİ sözleşmeyi feshedemez. Bu hususu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. OYUNCU, işbu Sözleşmeyi feshetme kararını sürenin bitiminden en az 60 (altmış) gün önce CAST AJANSI’na yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Madde 5 Uyuşmazlıkların Çözümü Ve Yetkili Mahkeme : 
Taraflar bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

Madde 6 İmza :
Tüm maddeleri üzerinde tam bir mutabakata varılan işbu sözleşme metni iki nüsha olarak ………………………. tarihinde, İstanbul’da karşılıklı olarak imzalanmıştır. Sözleşmenin birer nüshası taraflara verilmiştir.  

 

 

OYUNCU/VELİLERİ                                  CAST AJANSI                     TARİH    

                 

 

 

 

 

AD & SOYAD :

 

TC KİMLİK NO :

 

DOĞUM TARİHİ :

 

TELEFON 1 :

 

TELEFON 2 :

 

EV ADRESİ :

 

MAİL ADRESİ :

 

İNSTAGRAM ADRESİ

 

SAÇ RENGİ / GÖZ RENGİ